Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 EFL Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - EFL Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - EFL Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - EFL Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - EFL Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2024 - EFL Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 EFL Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα