Συναλλαγματικοί Περιορισμοί

Συναλλαγματικοί Περιορισμοί

Όσα πρέπει να ξέρετε για το συνάλλαγμα

Κανόνες για την κατοχή μετρητών και ισοδυνάμων αυτών σε ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Όταν ταξιδεύετε μεταξύ δύο χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε προφορικά στους τελωνειακούς υπαλλήλους εάν έχετε μαζί σας χρηματικό ποσό (μετρητά ή ισοδύναμα) αξίας που ισούται ή υπερβαίνει τα €10.000. 

Τα ακόλουθα νομισματικά μέσα υπόκεινται σε αυτήν την απαίτηση:

 • Μετρητά χρήματα (νομίσματα και χαρτονομίσματα)
 • Κινητές Αξίες (μετοχές, ομόλογα, επιταγές - συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών επιταγών, εντολές πληρωμής, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, κουπόνια τοκομεριδίων)
 • Πολύτιμοι Λίθοι
 • Πολύτιμα Μέταλλα

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωσή σας να δηλώνετε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών όταν ταξιδεύετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείτε εδώ.

Όταν ταξιδεύετε προς ή από χώρες εκτός ΕΕ:

Εάν ταξιδεύετε από μία χώρα της ΕΕ προς μίαν άλλη εκτός ΕΕ, ή αντιστρόφως, θα πρέπει να δηλώνετε στις τελωνειακές Αρχές τα μετρητά ή τα ισοδύναμα μετρητών αξίας 10.000 ευρώ ή μεγαλύτερης. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία.

Κατά την άφιξή σας από χώρα εκτός ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλετε την γραπτή σας δήλωση στις τελωνειακές Αρχές του πρώτου σημείου ελέγχου (περνώντας από την κόκκινη έξοδο η οποία προορίζεται για επιβάτες με αγαθά προς δήλωση). Κατά την αναχώρησή σας από χώρα εκτός ΕΕ, σας παρακαλούμε να αναζητήσετε τις πινακίδες που θα σας οδηγήσουν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ή να ρωτήσετε σε ποια θυρίδα ελέγχου μπορείτε να υποβάλετε τη γραπτή δήλωσή σας. Θα πρέπει να έχετε υποβάλει τη δήλωση πριν φθάσετε στο σημείο ελέγχου ασφαλείας.

Τα νομισματικά μέσα που θα πρέπει να δηλώνονται είναι τα εξής:

 • Μετρητά (νομίσματα και χαρτονομίσματα)
 • Βιβλιάρια Τραπέζης
 • Επιταγές
 • Ταξιδιωτικές επιταγές
 • Εντολές πληρωμής
 • Συναλλαγματικές
 • Γραμμάτια σε διαταγή
 • Μετοχές
 • Ομόλογα
 • Κουπόνια τοκομεριδίων